Cele 33 articole ale credinței anul 1565
 

 

ARTICOLUL 3 Despre Duhul Sfânt

 

ARTICOLUL 4 Despre cum trebuie diferenţiaţi Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt după anumite atribute

 

ARTICOLUL 5 Despre faptul că aceştia trei sunt un singur Dumnezeu adevărat

 

ARTICOLUL 6 Despre crearea tuturor lucrurilor, văzute şi nevăzute şi despre crearea omului

 

ARTICOLUL 7 Despre căderea şi pedeapsa omului

 

ARTICOLUL 8 Cu privire la restaurarea şi justificarea omului

 

ARTICOLUL 9 Despre voinţa liberă şi puterea omului înainte şi după cădere şi despre harul mântuitor al lui Dumnezeu

 

ARTICOLUL 10 Despre providenţa lui Dumnezeu, alegerea credincioşilor şi respingerea necredincioşilor

 

ARTICOLUL 11 Despre Cuvântul scris al lui Dumnezeu, despre Legea lui Moise şi despre Evanghelia lui Hristos

 

ARTICOLUL 12 Despre credinţa mântuitoare

 

ARTICOLUL 13 Despre regenerare și despre făptura nouă

 

ARTICOLUL 14 Despre întruparea singurului şi eternului Fiu al lui Dumnezeu

 

ARTICOLUL 15 Despre cunoaşterea lui Isus Hristos, Dumnezeu şi om într-o persoană şi despre necesitatea acceptării prin credinţă a acestui lucru

 

ARTICOLUL 16 Despre viaţa, suferinţa, moartea, îngroparea, învierea şi înălţarea lui Isus Hristos şi despre primirea înapoi a slavei pe care o avea la Tatăl

 

ARTICOLUL 17 Despre slujba lui Hristos şi despre motivul specific pentru care a venit în lume

 

ARTICOLUL 18 Despre biserica lui Dumnezeu şi despre comuniunea credincioşilor

 

ARTICOLUL 19 Despre semnele bisericii lui Dumnezeu, prin care să poată fi diferenţiată de alte popoare

 

ARTICOLUL 20 Despre rânduiala bisericii lui Dumnezeu şi despre trimiterea şi alegerea slujitorilor

 

ARTICOLUL 21 Despre botezul creștin

 

ARTICOLUL 22 Despre Cina Domnului şi frângerea pâinii

 

ARTICOLUL 23 Despre spălarea picioarelor celor credincioşi

 

ARTICOLUL 24 Despre faptele bune

 

ARTICOLUL 25 Despre căsătorie

 

ARTICOLUL 26 Despre depunerea de jurăminte

 

ARTICOLUL 27 Despre pozițiile oficiale și puterea seculară

 

ARTICOLUL 28 Despre disciplinarea în biserica creştină şi despre separarea de membrii care fac răul

 

ARTICOLUL 29 Despre retragerea faţă de membrii căzuţi de la credinţă şi despre evitarea lor

 

ARTICOLUL 30 Despre vremea din urmă şi a doua venire a lui Hristos din ceruri

 

ARTICOLUL 31 Despre moartea trupului şi despre învierea morţilor

 

ARTICOLUL 32 Despre judecata de la sfârşit, despre iad şi despre condamnarea celor necredincioşi

 

ARTICOLUL 33 Despre împărăţia cerurilor şi viaţa veşnică