Cele 7 articole-Art.5 Păstorii în adunare
 
 
   

            Am fost cu toţii de acord referitor la păstori în biserica lui Dumnezeu. Păstorul în biserică să fie o persoană în conformitate cu regula lui Pavel, pe deplin şi complet, care să fie vorbit de bine de cei din afara credinţei. Slujba unei astfel de persoane să fie citirea, îndemnarea şi învăţarea, atenţionarea, admonestarea, sau anatemizarea în adunare, să fie cel care să conducă fraţii şi surorile în rugăciune, în frângerea pâinii, şi în toate lucrurile să îngrijească de trupul lui Cristos, ca să fie zidit şi să crească, astfel ca numele lui Dumnezeu să fie lăudat şi onorat prin noi, iar gura celui batjocoritor să fie închisă.

               El va fi ajutat, când are nevoie, de adunarea care l-a ales, astfel ca cel care slujeşte evanghelia să şi trăiască din ea, aşa cum a poruncit Domnul. Dacă un păstor face ceva ce trebuie mustrat, nu se va face nimic împotriva lui decât dacă există mărturia a doi sau trei martori. Dacă păcătuiesc, vor fi mustraţi în faţa tuturor, pentru ca alţii să se teamă.

                 Dar dacă păstorul trebuie alungat sau condus la Domnul prin cruce, tot atunci un altul va fi ordinat în locul lui, în aşa fel încât micul popor şi mica turmă a lui Dumnezeu să nu fie distruse, ci păstrate prin atenţionare şi mângâiere.