Cele 7 articole-Art.6 Sabia
 
 
 

               Cu toţii am fost de acord în ceea ce priveşte sabia. Sabia este rânduită de Dumnezeu în afara desăvârşirii lui Cristos. Pedepseşte şi omoară pe cei răi, şi păzeşte şi protejează pe cei buni. În lege, sabia este stabilită asupra celor răi pentru pedeapsă şi moarte, iar regulile seculare (laice – n.t.) sunt stabilite pentru acelaşi lucru.

               Dar în desăvârşirea lui Cristos numai anatemizarea este folosită pentru admonestarea şi excluderea celui care a păcătuit, fără omorârea trupului, doar pentru atenţionarea şi poruncirea de a nu mai păcătui.

Mulţi care nu înţeleg voia lui Cristos pentru noi, vor întreba dacă un creştin poate sau ar trebui să folosească sabia împotriva celor răi pentru a apăra sau a proteja pe cei buni, sau de dragul dragostei.

              Răspunsul este unanim descoperit: Cristos ne învaţă şi ne porunceşte să învăţăm de la El, căci El este blând şi smerit cu inima, şi astfel vom găsi odihnă pentru sufletele noastre. Cristos spune femeii prinsă în preacurvie nu că ar trebui omorâtă cu pietre, după legea Tatălui Său (deşi El spune ’’Eu fac ce mi-a poruncit Tatăl’’) ci cu milă şi iertare şi cu avertizarea de a nu mai păcătui, El îi spune: ’’Du-te, şi să nu mai păcătuieşti’’.

              Întocmai trebuie să procedăm şi noi, în conformitate cu regula anatemizării.În al doilea rând, în legătură cu sabia se pune întrebarea: poate un creştin să dea în judecată pe cineva în legătură cu dispute sau conflicte referitoare la aspecte lumeşti, aşa cum au cei necredincioşi între ei ? Răspunsul: Cristos nu a vrut să decidă sau să judece între fraţi referitor la moşteniri, ci a refuzat să facă acest lucru. Aşa trebuie să facem şi noi.

În al treilea rând, în legătură cu sabia se pune întrebarea: poate un creştin să fie un magistrat (sau funcţionar public – n.t.) dacă este ales ? Răspunsul: Cristos urma să fie făcut rege, dar a fugit de aceasta şi nu a judecat porunca Tatălui Său.
               Aşa trebuie să facem şi noi, cum a făcut El, şi să-L urmăm pe El, şi nu vom umbla în întuneric. Pentru că El spune: ’’Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze’’.

El însuşi apoi interzice violenţa sabiei atunci când zice: ’’Ştiţi că cei priviţi drept cârmuitori ai neamurilor, domnesc peste ele ... dar între voi să nu fie aşa’’. Apoi Pavel spune: ’’ Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său’’…’’ Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui’’.

                În sfârşit, putem vedea din următoarele că nu este potrivit ca un creştin să fie magistrat: regula guvernării este după firea pământească, iar regula creştinului este după Duhul. Casele şi locuirea lor rămân în lumea aceasta, dar ale creştinilor sunt în Cer. Cetăţenia lor este în lumea aceasta, iar cea a creştinului este în Cer.

Armele bătăliei şi războiului lor sunt carnale şi numai împotriva cărnii, dar armele creştinilor sunt duhovniceşti, împotriva fortificaţiilor diavolului. Cei lumeşti sunt înarmaţi cu oţel şi fier, dar creştinii sunt înarmaţi cu armătura lui Dumnezeu, cu adevăr, neprihănire, pace, credinţă, mântuire, şi cu Cuvântul lui Dumnezeu.

               Aşadar, aşa cum ne-a învăţat Cristos, Capul nostru, tot aşa învăţăm şi noi mădularele trupului lui Cristos, prin El, astfel încât să nu fie nici o divizare în trup, prin care acesta să fie distrus. De atunci, Cristos este cum a fost scris despre El, şi la fel trebuie să fie şi mădularele Lui, pentru ca trupul Lui să rămână întreg şi unit pentru creşterea şi zidirea sa. Pentru că orice împărăţie care este divizată în ea însăşi va fi distrusă.