Cele 7 articole-Art.7 Jurământul
 
 
 

              Am fost cu toţii de acord aşa cum urmează în ceea ce priveşte jurământul. Jurământul este o confirmare pentru cei care se ceartă sau fac promisiuni. În lege se porunceşte că trebuie făcut numai în numele lui Dumnezeu, spunând adevărul, nu minţind. Cristos, care ne-a învăţat desăvârşirea legii, interzice urmaşilor Săi orice fel de jurământ, fie că este adevărat fie că este fals; nici pe cer nici pe pământ, nici pe Ierusalim nici pe capul nostru; şi aceasta pentru motivul că ’’nu puteţi face un singur păr alb sau negru’’.

              De aceea, orice jurământ este interzis. Nu putem să îndeplinim ceea ce se promite în jurământ, pentru că nu putem să schimbăm nici cea mai mică parte din noi înşine.

Sunt unii care nu cred porunca simplă a lui Dumnezeu şi care spun: ’’Dar Dumnezeu S-a jurat pe El Însuşi lui Avraam, pentru că El era Dumnezeu (când i-a promis că îl va ajuta şi va fi Dumnezeul lui dacă va împlini poruncile Lui).

             Răspuns: ascultaţi ce spune Scriptura: ’’De aceea şi Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ; pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba, şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare …’’.

Observaţi înţelesul acestui pasaj: Dumnezeu are puterea de a face ceea ce vouă vă interzice, pentru că pentru El totul este posibil. Dumnezeu a făcut un jurământ lui Avraam, spune Scriptura, pentru a demonstra că hotărârea Lui este de nestrămutat.

             Aceasta înseamnă că nimeni nu poate sta împotriva voii Lui; astfel, El îşi poate ţine jurământul. Dar noi nu putem, aşa cum a spus Cristos, să ţinem sau să împlinim jurământul nostru, de aceea nu trebuie să jurăm.

            Alţii spun că Dumnezeu nu poate interzice jurământul în Noul Testament pentru că l-a poruncit în Vechiul Testament, ci este interzis numai să juri pe cer, pământ, Ierusalim, şi pe capul nostru. Răspuns: ascultaţi Scriptura: ’’ cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi pe Cel ce şade pe el”.

             Observaţi: să juri pe cer este interzis, pentru că este tronul lui Dumnezeu; cu cât mai mult este interzis să juri pe Dumnezeu Însuşi. Nebuni orbi, cine este mai mare, tronul sau Cel care şade pe el ?

             Alţii spun că dacă este greşit să folosim pe Dumnezeu pentru adevăr, atunci şi apostolii Petru şi Pavel au jurat. Răspuns: Petru şi Pavel doar au mărturisit ceea ce Dumnezeu a promis lui Avraam, ceea ce aşteptăm să primim şi noi. Dar când cineva mărturiseşte, mărturiseşte ceea ce există, fie că este bine fie că este rău. Astfel a vorbit Simeon Mariei şi a mărturisit: ’’ Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel, şi să fie un semn, care va stîrni împotrivire’’.

              La fel ne-a învăţat şi Cristos când a spus: ’’ Felul vostru de vorbire să fie: „Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte, vine de la cel rău’’. El spune că vorbirea voastră sau cuvântul vostru să fie da şi nu, astfel încât nimeni să nu înţeleagă că El a permis altceva (peste acestea – n.t.). Cristos este pur şi simplu da şi nu, şi toţi aceia care Îl caută vor înţelege Cuvântul Său. Amin.