Declarația de credință de la Dortrecht anul 1632

ARTICOLUL I

 

                                            Referitor la Dumnezeu şi la crearea tuturor lucrurilor
 
          Având in vedere faptul ca este scris că "fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui" (Evrei 11:6) şi că "cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută", noi mărturisim cu gura şi credem din inimă, cu toată evlavia, în conformitate cu Sfânta Scriptură, că este un singur Dumnezeu, Tată, Fiu si Duh Sfânt, veşnic, atotputernic, de necuprins, şi că nu mai există un altul, nici inainte, nici după Dumnezeu. Pentru că prin El şi în El sunt toate lucrurile. El să fie binecuvântat, slăvit, onorat, în vecii vecilor. Gen. 17:1; Deut. 6:4; Isaia 46:9; 1 Ioan 5:7.

         În acest Dumnezeu, care ‘lucrează totul în toţi’, credem noi. Pe El Îl mărturisim ca şi Creator a toate lucrurile, văzute şi nevăzute; Cel care în şase zile a creat şi pregătit "cerurile şi pământul, mările şi toate lucrurile". De asemenea, noi credem că acest Dumnezeu cârmuieşte şi ţine totul, prin lucrările Sale, prin înţelepciunea Sa, prin mărirea Sa, şi prin "puterea Cuvântului Său". Gen. 5:1,2; Fapte 14:15; 1 Cor.12:6 ; Evrei 1:3.

 

         Când a terminat lucrările Sale şi, după buna Sa plăcere, a rânduit şi pregătit pe fiecare, astfel încât să fie toate bune după soiul lor, El a creat primul om, pe Adam, tatăl nostru al tuturor, i-a dat un trup din "ţărâna pământului, şi i-a suflat în nări suflare de viaţă", astfel încât el "s-a făcut un suflet viu, creat de Dumnezeu după chipul şi asemănarea Lui", "în neprihănire şi sfinţenie" pentru viaţă veşnică. De asemenea, i-a dat un loc deasupra tuturor celorlalte creaturi şi l-a înzestrat cu daruri înalte şi minunate, l-a pus în grădina Edenului şi i-a dat o poruncă şi o interdicţie. Apoi a luat o coastă de la Adam şi a făcut din ea pe femeie, a adus-o înaintea lui şi i-a dat-o ca să-i fie un ajutor potrivit şi nevastă. Din acest om, Adam, se trag toţi cei care "locuiesc pe faţa pământului", toţi cei care au fost născuţi şi au avut descendenţi. Gen. 1:27; 2:7,15,17,22; 5:1 ; Fapte 17:26.

                                         ARTICOLUL II -Căderea omului