Declarația de credință de la Dortrecht anul 1632
              
        ARTICOLUL III-Împăcarea omului cu Dumnezeu prin promisiunea venirii lui Cristos
 
 

        Referitor la împăcarea cu Dumnezeu a primilor noştri părinţi şi ai descendenţilor lor, noi credem şi mărturisim: În ciuda faptului că ei au căzut, au comis fărădelege şi au păcătuit, şi nu aveau putere să se ajute pe ei înşişi, Dumnezeu nu a dorit ca ei să fie nimiciţi cu desăvârşire, să fie pierduţi pe vecie; ci mereu i-a chemat la El, i-a mângâiat, şi le-a arătat că încă exista posibilitatea de a se împăca cu El, şi anume prin Mielul imaculat, Fiul lui Dumnezeu, care a fost rânduit pentru acest scop “încă înainte de întemeierea lumii”, şi care le-a fost promis lor şi urmaşilor lor pe când primii noştri părinţi erau încă în Rai, pentru mângâierea lor, răscumpărarea lor şi mântuirea lor. Da, care le-a fost dat dinainte, prin credinţă, ca fiind al lor;

        
        Cel după care tânjeau şi pe care Îl aşteptau toţi sfinţii patriarhi, cărora această promisiune le-a fost mereu înnoită; ei priveau spre El de departe, şi aşteptau împlinirea acestei promisiuni, aşteptau ca El (Fiul lui Dumnezeu), la venirea Sa, să-i răscumpere şi să elibereze din păcatele ei omenirea decăzută, să-i elibereze de vină şi de fărădelege. Ioan 1:29; 11:27; 1 Petru 1:19; Gen. 3:15; 1 Ioan 2:1; 3:8; Gal. 4:4,5.
                   
                      ARTICOLUL IV-Venirea lui Cristos în această lume şi motivul venirii Lui