Declarația de credință de la Dortrecht anul 1632
 
                                
                                     ARTICOLUL VI-Pocăinţa şi îndreptarea vieţii
 
 
      Noi credem şi mărturisim că "întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinereţea lui" şi înclinate spre fărădelege, păcat, răutate ; de aceea, prima doctrină a preţiosului Nou Testament al Fiului lui Dumnezeu este pocăinţa şi îndreptarea vieţii. Genesa 8:21; Marcu 1:15.

      De aceea cei care au urechi să audă şi inimi să înţeleagă, trebuie "să aducă roade vrednice de pocăinţa lor", să-şi pună viaţa în rânduială, să creadă Evanghelia, "să se depărteze de rău şi să facă binele", să renunţe la ceea ce este greşit şi să nu mai păcătuiască ; "să vă desbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul".

     Pentru că nici botezul, nici Cina Domnului, nici părtăşia din biserică sau altă ceremonie exterioară, nu ne pot face să fim plăcuţi înaintea Domnului şi să primim promisiunea vieţii veşnice, ci numai prin credinţă, naştere din nou, schimbarea şi înnoirea vieţii. Luca 3:8; Efeseni 4:22,24; Coloseni 3:9,10.

      Trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu “cu o inimă curată, cu o credinţă deplină", să credem în Isus Cristos, deoarece Scripturile vorbesc şi mărturisesc despre El. Prin credinţă avem iertare de păcate, devenim sfinţi, îndreptăţiţi, copii ai lui Dumnezeu ; da, vom avea gândul Lui, natura şi chipul Său, dacă suntem născuţi din nou din Dumnezeu prin sămânţa nestricăcioasă de sus. Evrei 10:21,22; Ioan 7:38; 2 Petru 1:4.