Declarația de credință de la Dortrecht anul 1632
 
 
                                        ARTICOLUL VII-Sfântul Botez
 
 
 
               Referitor la botez, noi mărturisim că toţi credincioşii pocăiţi, care prin credinţă, naştere din nou şi înnoirea făcută de Duhul Sfânt, au devenit una cu Dumnezeu, şi a căror nume sunt scrise în Cer, trebuie, pe baza scripturală a mărturisirii credinţei lor, şi a înnoirii vieţii, în conformitate cu porunca şi învăţătura lui Cristos, şi după exemplul şi practica date de apostoli, să fie botezaţi cu apă în Numele scump al Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, pentru îngroparea păcatelor lor, şi să devină astfel parte din adunarea sfinţilor ; apoi ei trebuie să înveţe să practice toate învăţăturile pe care ni le-a lăsat în scris Fiul lui Dumnezeu, şi pe care le-a poruncit urmaşilor Săi să le aplice.
                Matei 3:15; 28:19,20; Marcu 16:15,16; Fapte 2:38; 8:12,38; 9:19; 10:47; 16:33; Romani 6:3,4; Coloseni 2:12.


             ARTICOLUL VIII- Biserica lui Cristos