Declarația de credință de la Dortrecht anul 1632
 
 

      Noi mărturisim şi credem într-o biserică vizibilă a lui Dumnezeu, alcătuită din ceia care, aşa cum s-a arătat mai înainte, s-au pocăit şi au crezut cu adevărat, care au fost botezaţi, făcuţi una cu Dumnezeu în Cer, şi încorporaţi în adunarea celor sfinţi pe pământ. Corinteni 12 :13.

     Şi aceştia, mărturisim noi, sunt "o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt", care au mărturia că ei sunt "mireasa" lui Cristos ; da, ei sunt copii şi moştenitori ai vieţii veşnice, "un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul", zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, în care "Cristos Însuşi este piatra din capul unghiului", temelia pe care este zidită biserica Sa. Ioan 3:29; Matei 16:18; Efeseni 2:19-21; Tit 3:7; 1 Petru 1:18,19; 2:9.

      Această biserică a Dumnezeului Celui Viu, pe care El a răscumpărat-o prin sângele Lui scump, şi cu care El va fi, conform cu promisiunea Lui, pentru mângâierea şi apărarea ei, "întotdeauna, până la sfârşitul veacului" ; da, El va locui şi va umbla cu biserica, şi o va păzi, asfel încât nici furtunile, nici revărsările de ape, nici chiar "porţile locuinţei morţilor" nu o vor birui, El va fi cunoscut prin credinţa evanghelică a bisericii, prin doctrina sa, prin dragoste şi vorbire evlavioasă ; de asemenea, prin umblare şi practici curate, prin împlinirea poruncilor lui Cristos, pe care El le-a dat urmaşilor Lui. Matei 7:25; 16:18; 28:20; 2 Corinteni 6:16.
 

            ARTICOLUL IX-Slujba învăţătorilor şi a lucrătorilor – bărbaţi şi femei-biserică