Declarația de credință de la Dortrecht anul 1632
 
 
       Referitor la slujbe, la alegerea unei persoane în slujbă, în biserică, credem şi mărturisim : biserica nu poate exista şi continua ca organizare, fără slujbe şi reguli, de aceea Domnul Isus Însuşi (ca un tată în casa lui) a precizat şi numit ordonanţe, şi a dat porunci referitoare la acestea, arătând cum trebuie să fie aplicate ; fiecare să dea atenţie lucrării şi chemării lui, şi să-şi îndeplinească slujba atunci când îi este dată. Efeseni 4 :11,12.

       El Însuşi, ca Mare Păstor credincios şi Episcop al sufletelor noastre, a fost trimis în lume, nu să rănească, să frângă sau să distrugă sufletele oamenilor, ci să le vindece, să caute ce era pierdut, şi să dea la o parte gardul şi zidul despărţitor, astfel încât din mulţi să facă unul, adunând la un loc pe evrei şi pe neamuri, da, din toate naţiunile, făcând astfel o biserică în Numele Lui, pentru care (încât nimeni să nu se rătăcească sau să se piardă) El şi-a dat viaţa, aducând astfel mântuire pentru cei din biserica Lui, eliberându-i şi răscumpărându-i, iar în afară de El nimeni nu i-ar fi putut ajuta, nimeni nu putea să facă această lucrare în locul Lui. 1 Petru 2:25; Matei 18:11; Efeseni 2:13,14; Ioan 10:9,11,15.

       Înainte de a pleca, El a lăsat bisericii lucrători credincioşi, apostoli, evanghelişti, păstori, şi învăţători, pe care El i-a ales prin rugăciune şi călăuzirea Duhului Sfânt, astfel încât ei să conducă biserica, să hrănească turma, să-i supravegheze pe membrii bisericii, să-i îngrijească, să le poarte de grijă, da, să facă în toate lucrurile aşa cum a făcut El, să urmeze exemplul Lui, aşa cum i-a învăţat şi cum le-a poruncit; de asemenea, lucrătorii să înveţe biserica să împlinească toate lucrurile pe care le-a poruncit El. Efeseni 4:11; Luca 6:12,13; 10:1; Matei 28:20.

       Apostolii, ca urmaşi credincioşi ai lui Cristos şi lideri ai bisericii, au perseverat în aceste lucruri, şi  anume au ales prin rugăciune şi călăuzirea lui Dumnezeu fraţi care să asigure în toate bisericile episcopi, păstori, lideri, şi să ordineze în aceste slujbe oameni care “să fie cu luare aminte asupra lor înşişi şi asupra învăţăturii”, şi care să aibă grijă de turmă; fraţi care trebuiau să fie sănătoşi în credinţă, evlavioşi în fapte şi vorbire, şi care să fie vorbiţi de bine şi de cei din afara bisericii, în aşa fel încât să fie lumini şi exemple de evlavie şi fapte bune; să administreze în chip vrednic ordonanţele Domnului – botezul şi Cina Domnului – şi, de asemenea, fraţii trimişi de apostoli să numească în toate bisericile bătrâni, oameni credincioşi, care să fie în stare să înveţe pe alţii, să fie confirmaţi în Numele Domnului prin punerea mâinilor, iar bătrânii să aibă grijă de orice lucru de care biserica ar putea avea nevoie ; astfel, ei, ca slujitori credincioşi, se pot "ocupa" de banii Domnului, iar înaintarea lor să fie văzută de toţi, "să fie cu luare aminte asupra învăţăturii pe care o dau altora, să stăruiască în aceste lucruri, căci dacă vor face aşa se vor mântui pe ei şi pe cei care îi ascultă". 1 Timotei 3:1; 4:14-16; Fapte 1:23,24; Tit 1:5; Luca 19:13.

      Ei trebuie de asemenea să aibă grijă (îndeosebi fiecare asupra lucrului cu care este însărcinat), ca în toate locurile să fie fraţi care să împartă ajutoare, care să supravegheze şi să aibă grijă de cei săraci, să primească ajutoarele şi darurile, şi să le distribuie sfinţilor săraci aflaţi în nevoi, în mod cinstit, după cum este nevoie. Fapte 6 :3-6.

De asemenea, văduvele evlavioase şi bătrâne ar trebui alese ca slujitoare, care, în afară de cei care împart ajutoare, ar trebui să facă vizite, să mângâie, să aibă grijă de cei săraci, de cei slabi, de orfani ; să ajute la orice lucruri din biserică care sunt corespunzătoare cu abilităţile lor. 1 Timotei 5:9,10; Romani 16:1,2.

      În ceea ce priveşte pe cei care împart ajutoare, mai ales dacă sunt persoane potrivite, alese şi ordinate în biserică, să vină în ajutorul episcopilor, să dea învăţătură bisericii, dacă sunt aleşi pentru aceasta, şi astfel să ajute în Cuvânt şi învăţătură, astfel ca fiecare să slujească altuia în dragoste, cu darul pe care l-a primit de la Domnul, pentru ca trupul lui Cristos să fie zidit, şi via Domnului şi biserica să fie păstrate în continuă creştere şi bună rânduială. 2 Timotei 2:2.

 

 

         ARTICOLUL X-Cina Domnului