Declarația de credință de la Dortrecht anul 1632
 
 

     Noi de asemenea credem în participarea la frângerea pâinii, sau Cina Domnului, pe care a instituit-o Domnul Isus (cu pâine şi vin) înainte de suferinţele Lui, şi la care a participat şi a mâncat împreună cu apostolii, şi pe care a poruncit să o ţinem ca o aducere aminte ; apostolii au practicat şi ei Cina Domnului în biserică, şi au poruncit să fie ţinută de credincioşi ca o comemorare a morţii şi suferinţelor Domnului, frângerea trupului Său şi vărsarea sângelui Său, pentru întreaga rasă umană.

     Participarea la Cina Domnului trebuie să ne amintească de beneficiile morţii şi suferinţelor lui Cristos, şi anume răscumpărarea şi mântuirea veşnică pe care El ni le-a dat, prin marea Sa dragoste arătată omului păcătos.

     De aceea, şi noi suntem puternic îndemnaţi să ne iubim unii pe alţii, să ne iubim aproapele, să iertăm greşiţilor noştri, aşa cum ne-a iertat Cristos, şi să ne străduim să menţinem şi să ţinem vie unirea şi comuniunea pe care o avem cu Dumnezeu, şi unii cu alţii, ceea ce este arătat şi reprezentat prin frângerea pâinii. Matei 26:26; Marcu 14:22; Luca 22:19; Fapte 2:42,46; 1 Corinteni 10:16; 11:23-26.