Cele 33 articole ale credinței
 
 

          

               Prin harul lui Dumnezeu, după mărturia Sfintelor Scripturi, noi credem cu inima şi mărturisim cu gura că există un singur Dumnezeu, etern, atotputernic şi adevărat; care este Creatorul cerului şi al pământului, cu toate lucrurile vizibile şi invizibile; astfel încât toate îşi au originea şi fiinţa în El şi numai în El şi sunt susţinute, guvernate şi conduse prin cuvântul Lui atotputernic.
             El este o Fiinţă spirituală dreaptă, perfectă, sfântă, incomprehe-nsibilă şi indescriptibilă, care există în şi prin Sine Însuşi (Ex. 3:14), care nu are nevoie de ajutorul sau asistenţa nimănui altcuiva, ci El Însuşi este originea şi izvorul oricărui lucru bun. Din revărsarea bunătăţii lui porneşte şi se pogoară orice dar bun şi desăvârşit.

El este Cel Viu, etern, fără început sau sfârşit, un Dumnezeu atotputernic şi adevărat şi Domn al Oştirilor, rege comandant peste toţi şi deasupra noastră a tuturor, în cer şi pe pământ, un Judecător nemaiîntâlnit şi un foc mistuitor şi pedepsitor; adevărata Lumină, drept, neprihănit şi sfânt, plin de har şi pace şi un Dumnezeu al dragostei şi al oricărei mângâieri, îndelung răbdător şi plin de bunătate.

Şi acest Dumnezeu înălţat, singur bun şi înţelept, care este totul în toţi, locuieşte cu prezenţa lui glorioasă sus în ceruri, într-o lumină pe care niciun om n-a văzut-o şi este prezent pretutindeni prin Duhul şi puterea Sa, umplând cerul şi pământul, având cerul ca tron de domnie şi pământul ca aşternut al picioarelor Lui. De ochiul Lui atotvăzător nimic nu este ascuns, ci El aude tot, cunoscând deplin gândurile, inima şi toate planurile omului, orice lucru fiind gol şi descoperit înaintea ochilor Lui (1 Cor 4:5; Evr 4:13).

Şi, deoarece este un Dumnezeu omniscient, plin de har şi milă, un Dumnezeu al oricărei mângâieri, în care sunt găsite temelia înţelepciunii şi toate darurile bune şi, deoarece nu îşi dă gloria divină altuia, toţi oameniisunt datori să caute în rugăciune ferventă şi cu o inimă doritoare harul, pacea, iertarea păcatelor şi viaţa veşnică în Dumnezeu şi un în altul.1

Şi, înaintea acestui puternic Rege al regilor, şi Domn al domnilor, înaintea gloriei căruia îngerii stau cu cutremur, al cărui cuvânt este adevărat şi a cărui poruncă este puternică, care este un Judecător drept al tuturor, se va pleca în final orice genunchi şi orice limba va mărturisi, spre lauda gloriei Lui, că El este singurul Domn.

Şi, acest singur Dumnezeu etern al lui Avraam, Isac şi Iacov, este alcătuit dintr-unul singur Tată adevărat, unul singur Fiu adevărat şi unul singur Duh Sfânt adevărat. Şi, pe lângă acest unic Dumnezeu adevărat nu a mai fost şi nu va mai fi vreunul.

Despre acest singur Dumnezeu adevărat, citim: „Ascultă Israele, Domnul, Dumnezeul nostru este singurul Domn” (Deut 6:4; Marcu 12:29).

Prin Isaia, El spune: „Căci Eu sunt Dumnezeu şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu şi nu este niciunul ca Mine.” (Isaia 46:9; 45:5; 44:6; 43:11; 41:4)

Prin Pavel, El spune: „Căci un idol este totuna cu nimic şi nu există decât un singur Dumnezeu.” (1 Cor 2:4; 12:6; Ef 4:6).

Şi în acest unic Dumnezeu este absolut necesar să credem pentru mântuire, ca în Cel ce este începutul şi temelia credinţei creştine. Citiţi: „Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte ce cei ce-L caută.” (Evr 11:6)

A crede în Dumnezeu este, de asemenea numit un principiu al credinţei creştine. (Citiţi: Evr 6:1; Iac 2:19; Ioan 17:8; 14:1; Gen 15:6; Rom 4:9)


Deoarece Dumnezeu cunoaşte tot, credincioşii pot apela la El cu toată încrederea, căci El aude strigătele lor şi le cunoaşte nevoile

1

       ARTICOLUL 2-Despre naşterea eternă şi dumnezeirea singurului Fiu al lui Dumnezeu