Cele 33 articole ale credinței

                                    ARTICOLUL 3 Despre Duhul Sfânt

 

Noi credem şi mărturisim: că există un Duh Sfânt real, adevărat şi alcătuit din aceeaşi esenţă divină eternă, care vine de la Tatăl şi de la Fiul şi este puterea Celui Atotputernic, prin care Tatăl şi Fiul lucrează şi prin care cerurile şi pământul împreună cu toată oastea cerească au fost făcute.

Ca urmare, El are atribute divine precum: veşnicie, atotputernicie, sfinţenie, omniscienţă. El cercetează lucrurile adânci ale Dumnezeirii, ştie ce este în Dumnezeu, şi cercetează toate duhurile, indiferent cât ar fi ele de ascunse. De aceea, îl mărturisim ca fiind Dumnezeu adevărat, împreună cu Tatăl şi Fiul. El este suflarea blândă a puterii lui Dumnezeu care, cu inspiraţia lui divină, iluminează şi cercetează inima omului, şi îl încredinţează şi îl călăuzeşte în tot adevărul.

El este dat de Dumnezeu tuturor celor ce-L ascultă. Toţi cei ce sunt conduşi de Duhul sunt fii ai lui Dumnezeu. Cel ce nu are Duhul nu aparţine lui Dumnezeu. El este numit moştenirea reală şi cea mai mare a tuturor adevăraţilor copii ai lui Dumnezeu.

Cel ce huleşte pe Duhul Sfânt nu se poate aştepta vreodată la iertare. Hristos, de asemenea, porunceşte ca cei credincioşi să fie botezaţi şi în numele Duhului Sfânt.

Despre acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu, citiţi: „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.” (Gen 1:1,2).

Prin Pavel aflăm: „Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh.” (1 Cor 12:4). „Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecărui în parte cum voieşte. Noi toţi în adevăr am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie iudei, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.” (1 Cor 12: 11, 13. Mai citiţi şi 2 Sam 23:2; Efes 4:4; Mat 10:20; Luca 12:12; Mat 3:16; Ioan 1:32; Mat 28:19; Marcu 16:16).       

       ARTICOLUL 4 Despre cum trebuie diferenţiaţi Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt după anumite atribute