Veți cunoaște Adevărul și adevărul vă va face liberi

Şi Eu… voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. (Matei 16:18)

Te afli într-o Biserică pe care a zidit-o Domnul Isus sau te afli într-o adunare zidită de oameni? Te afli într-o Biserică moartă sau într-una vie? Citește broșura ”Biserica – Trupul lui Hristos” și află ce spune Domnul despre biserica Sa și cum sunt bisericile din zilele noastre. Află adevărul despre Biserica lui Hristos!

Fragment din broșura ”Biserica- Trupul lui Hristos” *** Pentru foarte mulți dintre noi, Biserica din care facem parte nu mai are menirea dată de Dumnezeu. Pentru mulți, Biserica e doar un loc de găsire a liniștii sufletești care este pierdută în timpul săptămânii datorată stilului aglomerat de viață. Am fost învățați să credem că ceea ce este numită generic Biserica este locul unde se strâng oameni cu preocupări religioase comune. Este un loc unde se cântă, se roagă, se ascultă o predică, și se mai socializează puțin după terminarea programului și apoi pleacă fiecare la preocupările și interesele personale.
Marea majoritate a membrilor sunt în situația de a fi spectatori la aceste programe religioase, slujba lor constând în prezența/statul în bancă și participarea cu o anumită sumă de bani pentru nevoile adunării.
Poate ți se pare natural ca în adunare să fie mulți care nu participă la întruniri cu lunile sau cu anii și totuși să rămână pe lista de membri. Pentru a nu ne lăsa înșelați, azi mai mult ca oricând, se impune să cercetăm care sunt semnele după care putem deosebi o Biserică vie care este Trupul lui Hristos, de una moartă care este fără Hristos.
Este de importanță vitală să știm unde ne aflăm, pentru că de aceasta va depinde mântuirea noastră. *** … dă click și vei putea citi toată broșura

Predici audio

Odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârșit: viața veșnică
Odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârșit: viața veșnică
Binecuvânta-ți pe cei ce vă blestemă, căci la aceasta ați fost chemați
Roada Duhului – Facerea de bine
Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!”
Fiți desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit
Legământul cel nou
Nașterea din nou
Să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu
Dați Cezarului, ce este al Cezarului
Ținta poruncilor este Dragostea, care vine dintr-o inimă curată
 Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor
Ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi
Lepădarea de sine
Lucruri pe care urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit
Înfrânarea – Roada Duhului
Cum ajungem să avem Dragostea lui Dumnezeu
Cum pot deveni copil al lui Dumnezeu
Ascultaţi de stăpânii voştri… ca de Hristos. Slujiţi-le nu numai când sunteţi sub ochii lor
Atras de neprihănirea din Împărăția lui Dumnezeu
Fiți desăvârșiți după cum și Tatăl costru cel ceresc este desăvârșit
Umblați după lucrurile de Sus
Lăcomia, zgârcenia, seara, partea 2
Lăcomia, zgârcenia, dimineața, partea 1
Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară…
Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc
Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine…
El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire…
Păziți-vă de proorocii mincinoși
Roada Duhului… Bunătatea, îndelunga răbdare
Chipul lui Dumnezeu în om
Supunerea în Biserică
Strîmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.
Planul lui Dumnezeu – desăvârșirea omului
Nu strica Cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, nu strica Sămânța lui Dumnezeu
Purtați de orice vânt de învățătură
Iubirea de sine, seara, partea 2
Iubirea de sine, dimineața, partea 1
Frica de Domnul
N-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu

DĂ CLICK ȘI POȚI ASCULTA LIVE PROGRAMUL ADUNĂRII – Duminica de la ora 9:30 si ora 18:30, Miercuri 18.30

Dacă nu poți intra live, ne poți asculta și sunând la telefon la numărul: 031 227 75 68 și formează apoi următorul cod 831 453 987# și vei putea intra în audiție.