Dacă rămâneți în Cuvântul Meu veți cunoaște Adevărul!

Şi Eu… voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. (Matei 16:18)

Te afli într-o Biserică pe care a zidit-o Domnul Isus sau te afli într-o adunare zidită de oameni? Te afli într-o Biserică moartă sau într-una vie? Citește broșura ”Biserica – Trupul lui Hristos” și află ce spune Domnul despre biserica Sa și cum sunt bisericile din zilele noastre. Află adevărul despre Biserica lui Hristos!

Fragment din broșura ”Biserica- Trupul lui Hristos” *** Pentru foarte mulți dintre noi, Biserica din care facem parte nu mai are menirea dată de Dumnezeu. Pentru mulți, Biserica e doar un loc de găsire a liniștii sufletești care este pierdută în timpul săptămânii datorată stilului aglomerat de viață. Am fost învățați să credem că ceea ce este numită generic Biserica este locul unde se strâng oameni cu preocupări religioase comune. Este un loc unde se cântă, se roagă, se ascultă o predică, și se mai socializează puțin după terminarea programului și apoi pleacă fiecare la preocupările și interesele personale.
Marea majoritate a membrilor sunt în situația de a fi spectatori la aceste programe religioase, slujba lor constând în prezența/statul în bancă și participarea cu o anumită sumă de bani pentru nevoile adunării.
Poate ți se pare natural ca în adunare să fie mulți care nu participă la întruniri cu lunile sau cu anii și totuși să rămână pe lista de membri. Pentru a nu ne lăsa înșelați, azi mai mult ca oricând, se impune să cercetăm care sunt semnele după care putem deosebi o Biserică vie care este Trupul lui Hristos, de una moartă care este fără Hristos.
Este de importanță vitală să știm unde ne aflăm, pentru că de aceasta va depinde mântuirea noastră. *** … dă click și vei putea citi toată broșura

Predici audio

Planul lui Dumnezeu. A hotărât mai dinainte să fim asemenea chipului Fiului Său
Planul lui Dumnezeu. A hotărât mai dinainte să fim asemenea chipului Fiului Său
Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit
V-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, după chipul Celui ce l-a făcut, fiți plini de bunătate, miloşi,
Taina Bisericii – Tinerilor fiți supuși celor bătrâni, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri
Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață neprihănire și slavă
Chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic
Nașterea din nou; Ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi
Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile Mele!
Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi…
Hristos în voi nădejdea slavei, bogăția Tainei lui Dumnezeu
Taina aceasta este mare- vorbesc despre Hristos și despre Biserică
Dacă păzeşte cineva cuvântul Meu, în veac nu va gusta moartea; adevărata credință
Neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea…
Fiți dar desăvârșiți cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit
Credința, liberul arbitru, darul lui Dumnezeu
Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus
După ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări şi vă va face neclintiţi.
Taina Împărăției lui Dumnezeu, standardul Împărăției, caracterul cetățenilor ei
Mare este taina evlaviei
Taina Îmărăției lui Dumnezeu ținută ascunsă din veșnicii
Taina credinței
Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu, iar lor nu le-a fost dat
Să-l cunosc pe El…
Faptele bune, faptele credinței
Nu se cuvine să zidiţi împreună cu noi Casa Dumnezeului nostru; ci noi singuri o vom zidi Domnului
Dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce Sunt pe calea pierzării
Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu este atras de Tatăl…
Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu
Cine zice că rămâne în El, trebuie și el să trăiască cum a trăit Isus
Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui…
N-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului Meu
Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi Hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său
Urmăriți pacea și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul
Pacea la care ați fost chemați, să stăpânească în inimile voastre
Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii
Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus
Atras de neprihănirea din Împărăția lui Dumnezeu
Lumea gândurilor, Gândurile voastre nu sunt gândurile Mele…
Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată
Mântuit ca prin foc, baremul de intrare în Împărăția lui Dumnezeu
Mulți îmi vor zice în ziua aceea, n-am făcut noi minuni în numele tău…
Dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui
Sămânţa, care a căzut pe pământ bun, sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul…
Nu vă faceți robi oamenilor, cine ia cu împrumut se face rob celui ce dă cu împrumut
Dezbrăcați-vă de omul cel vechi, dezbrăcați-vă de mânie…
Defăimătorii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu
Fiți supuși mai marilor voștri, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri
Duhul Sfânt se dă celor ce ascultă de El
Cine sunt frații Domnului Isus
Odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârșit: viața veșnică
Binecuvânta-ți pe cei ce vă blestemă, căci la aceasta ați fost chemați
Roada Duhului – Facerea de bine
Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!”
Fiți desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit
Legământul cel nou
Nașterea din nou
Să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu
Iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc
Dați Cezarului, ce este al Cezarului
Ținta poruncilor este Dragostea, care vine dintr-o inimă curată
 Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor
Ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi
Lepădarea de sine
Lucruri pe care urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit
Înfrânarea – Roada Duhului
Cum ajungem să avem Dragostea lui Dumnezeu
Cum pot deveni copil al lui Dumnezeu
Ascultaţi de stăpânii voştri… ca de Hristos. Slujiţi-le nu numai când sunteţi sub ochii lor
Fiți desăvârșiți după cum și Tatăl costru cel ceresc este desăvârșit
Umblați după lucrurile de sus
Lăcomia, zgârcenia, seara, partea 2
Lăcomia, zgârcenia, dimineața, partea 1
Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară…
Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine…
El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire…
Păziți-vă de proorocii mincinoși
Roada Duhului… Bunătatea, îndelunga răbdare
Chipul lui Dumnezeu în om
Supunerea în Biserică
Strîmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.
Planul lui Dumnezeu – desăvârșirea omului
Nu strica Cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, nu strica Sămânța lui Dumnezeu
Purtați de orice vânt de învățătură
Iubirea de sine, seara, partea 2
Iubirea de sine, dimineața, partea 1
Frica de Domnul
N-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu

DĂ CLICK ȘI POȚI ASCULTA LIVE PROGRAMUL ADUNĂRII – Duminica de la ora 9:30 si ora 18.00, Joi 18.15

Dacă nu poți intra live, ne poți asculta și sunând la telefon la numărul: 031 227 75 68 și când auzi o voce te rugăm formează următorul cod 831 453 987# și vei putea intra în audiție.