Despre noi

Suntem un mic grup de creștini conservatori (fără denominație). Despre noi putem spune că avem o viziune asemănătoare cu cea anabaptistă descrisă pe prima pagină (anabaptiști conservatori ce au trăit în secolul 16, care la rândul lor aveau o viziune asemănătoare bisericii primelor secole după Hristos). Ca viziune ne-am propus ca viața noastră să fie adusă la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Obiectivul nostru este să ne lăsăm transformați după Chipul Domnului în ascultare față de învăţătura şi exemplul Domnului Isus.

Credem că întreaga noastră viaţă trebuie adusă literalmente sub domnia lui Hristos într-un legământ de ucenicie (ascultare).

Ca unii, care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. 

2 Corinteni 4:2