Resurse

MESAJE ADUNARE

Adevărata credință; Dacă păzeşte cineva cuvântul Meu, în veac nu va gusta moartea
Adevărata credință; Dacă păzeşte cineva cuvântul Meu, în veac nu va gusta moartea
Neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea
Fiți dar desăvârșiți cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit
Credința, liberul arbitru, darul lui Dumnezeu
Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus
După ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări şi vă va face neclintiţi.
Taina Împărăției lui Dumnezeu, standardul Împărăției, caracterul cetățenilor ei
Mare este taina evlaviei
Taina Îmărăției lui Dumnezeu ținută ascunsă din veșnicii
Taina credinței
Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu, iar lor nu le-a fost dat
Să-l cunosc pe El…
Faptele bune, faptele credinței
Nu se cuvine să zidiţi împreună cu noi Casa Dumnezeului nostru; ci noi singuri o vom zidi Domnului
Dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce Sunt pe calea pierzării
Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu este atras de Tatăl…
Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu
Cine zice că rămâne în El, trebuie și el să trăiască cum a trăit Isus
Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui…
N-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului Meu
Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi Hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său
Urmăriți pacea și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul
Pacea la care ați fost chemați, să stăpânească în inimile voastre
Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii
Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus
Atras de neprihănirea din Împărăția lui Dumnezeu
Lumea gândurilor, Gândurile voastre nu sunt gândurile Mele…
Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată
Mântuit ca prin foc, baremul de intrare în Împărăția lui Dumnezeu
Mulți îmi vor zice în ziua aceea, n-am făcut noi minuni în numele tău…
Dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui
Sămânţa, care a căzut pe pământ bun, sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul…
Nu vă faceți robi oamenilor, cine ia cu împrumut se face rob celui ce dă cu împrumut
Dezbrăcați-vă de omul cel vechi, dezbrăcați-vă de mânie…
Defăimătorii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu
Fiți supuși mai marilor voștri, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri
Duhul Sfânt se dă celor ce ascultă de El
Cine sunt frații Domnului Isus
Odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârșit: viața veșnică
Binecuvânta-ți pe cei ce vă blestemă, căci la aceasta ați fost chemați
Roada Duhului – Facerea de bine
Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!”
Fiți desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit
Legământul cel nou
Nașterea din nou
Să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu
Iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc
Dați Cezarului, ce este al Cezarului
Ținta poruncilor este Dragostea, care vine dintr-o inimă curată
 Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor
Ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi
Lepădarea de sine
Lucruri pe care urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit
Înfrânarea – Roada Duhului
Cum ajungem să avem Dragostea lui Dumnezeu
Cum pot deveni copil al lui Dumnezeu
Ascultaţi de stăpânii voştri… ca de Hristos. Slujiţi-le nu numai când sunteţi sub ochii lor
Fiți desăvârșiți după cum și Tatăl costru cel ceresc este desăvârșit
Umblați după lucrurile de sus
Lăcomia, zgârcenia, seara, partea 2
Lăcomia, zgârcenia, dimineața, partea 1
Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară…
Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine…
El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire…
Păziți-vă de proorocii mincinoși
Roada Duhului… Bunătatea, îndelunga răbdare
Chipul lui Dumnezeu în om
Supunerea în Biserică
Strîmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.
Planul lui Dumnezeu – desăvârșirea omului
Nu strica Cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, nu strica Sămânța lui Dumnezeu
Purtați de orice vânt de învățătură
Iubirea de sine, seara, partea 2
Iubirea de sine, dimineața, partea 1
Frica de Domnul
N-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu

MATERIALE VIDEO